Jacob Strandell

Projektledare, Kvalitativa studier – Analys

Några av mina kollegor